Esdeveniment del Dia Internacional de la Dona, 5a edició per WTM Lleida i GDG Lleida